ยุโรปวันนี้ ...

ชัดเจนไม่ให้รัฐสภายุโรป งดออกเสียง, รัฐบาลเยอรมันในรัฐสภาสหภาพยุโรป, ในการลงคะแนนให้ Genmais และ MONSANTO? สำหรับทุกคนที่ไม่ได้สังเกตเห็นพวกเขาเห็นด้วยครั้งแรกในทุกฝ่ายว่าพวกเขาไม่ต้องการและประชาชนก็ 80% เทียบกับข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมในเยอรมนีและยุโรปดังนั้นจึงไม่มีความชัดเจนในการลงคะแนนในรัฐสภาของสหภาพยุโรป เราไม่ทราบว่าสิ่งที่เราต้องการและละเว้น สิ่งนี้นำไปสู่การลงคะแนนทั้งหมดจบลงด้วยใช่ ดังนั้นหากเยอรมนีไม่ลงคะแนนเลยการลงคะแนนทั้งหมดจะถูกลงคะแนนไม่ นั่นคือรัฐบาลที่แสดงถึงความสนใจของเราหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม...